D1G·抖音小程序项目,方法交给你,按照方法去做就行了

D1G·抖音小程序项目,方法交给你,按照方法去做就行了

课程介绍:

课程来自D1G的抖音小程序项目,价值990元。这个玩法想必大家在抖音都刷到过,人家把方法交给你,按照方法去做就行了,这个小程序就时发视频,挂小程序链接,没有什么技术含量,重要的就时做视频的内容。

%title插图%num

课程目录:

│12月2021年度聊天分析报告玩法.mp4

│12月AI系列眼型之爆品玩法.mp4

│12月你和她未来宝宝长什么样玩法思路.mp4

├─18岁照片视频制作教程

│18岁照片制作教程(一).MP4

│18岁照片制作教程(三).MP4

│18岁照片视频制作教程.MP4

├─3D游戏脸剪辑教程

│3D游戏脸制作(一).MP4

│3D游戏脸制作(二).MP4

│3D游戏脸剪辑教程.MP4

├─80岁照片制作教程

│80岁照片制作教程(一).MP4

│80岁照片制作教程(三).MP4

│80岁照片制作教程(二).MP4

│80岁照片制作教程(四).MP4

├─三岁照片制作教程

│三岁照片制作教程(二).MP4

│三岁照片制作教程(四).MP4

├─你来到这个世界多久了制作教程

│你来到这个世界多久了制作教程(一).MP4

│你来到这个世界多久了制作教程.MP4

├─动态漫画脸制作

│动态漫画脸制作(一).MP4

│动态漫画脸制作(二).MP4

│动态漫画脸制作(五).MP4

├─动态照片制作教程

│动态照片制作教程(一).MP4

│动态照片制作教程(二).MP4

├─手绘风漫画脸制作

│手绘风漫画脸制作(一).MP4

│手绘风漫画脸制作(二).MP4

├─漫画脸制作教程

│3D漫画脸剪辑教程.MP4

│漫画脸头像制作(一).MP4

├─照片变清晰制作教程

│照片变清晰制作教程(一).MP4

│照片变清晰制作教程(五).MP4

├─迪士尼公主脸制作

│迪士尼公主脸制作(一).MP4

│迪士尼公主脸制作(二).MP4

├─韩式漫画脸制作

│韩式漫画脸制作(一).MP4

│韩式漫画脸制作(三).MP4

│韩式漫画脸制作(六).MP4

└─黑白照片变彩色制作教程

黑白照片变彩色制作教程(一).MP4

黑白照片变彩色制作教程(三).MP4

黑白照片变彩色制作教程(二).MP4

黑白照片变彩色制作教程(四).MP4

具体怎么操作看视频教程,本项目仅供会员下载学习,更多精彩请添加路遇学堂微信:Damguy

下载地址

本内容需要登录后才能查看

%title插图%num

路遇学长

这里只更新收费VIP资源,均为本人付费购买!                                                                                                                                                                                   加入会员

版权声明:
作者:路遇学长
链接:http://www.luyuxt.cn/4415.html
来源:路遇学堂
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>